Southampton
Malaysia
New York
Paris
Now
Soton:11am12pm1pm2pm3pm4pm5pm6pm7pm8pm9pm10pm11pm12am1am2am3am4am5am6am7am8am9am10am:Soton
USMC:11am12pm1pm2pm3pm4pm5pm6pm7pm8pm9pm10pm11pm12am1am2am3am4am5am6am7am8am9am10am:USMC
NY:6am7am8am9am10am11am12pm1pm2pm3pm4pm5pm6pm7pm8pm9pm10pm11pm12am1am2am3am4am5am:NY
Paris:12pm1pm2pm3pm4pm5pm6pm7pm8pm9pm10pm11pm12am1am2am3am4am5am6am7am8am9am10am11am:Paris
Options:
-Southampton
-Malaysia
+China (Dailian)
-New York
+Tokyo
-Paris
+Seattle