Southampton
Malaysia
China (Dailian)
Now
Soton:8am9am10am11am12pm1pm2pm3pm4pm5pm6pm7pm8pm9pm10pm11pm12am1am2am3am4am5am6am7am:Soton
USMC:8am9am10am11am12pm1pm2pm3pm4pm5pm6pm7pm8pm9pm10pm11pm12am1am2am3am4am5am6am7am:USMC
China:3pm4pm5pm6pm7pm8pm9pm10pm11pm12am1am2am3am4am5am6am7am8am9am10am11am12pm1pm2pm:China
Options:
-Southampton
-Malaysia
-China (Dailian)
+New York
+Tokyo
+Paris
+Seattle