Southampton
Malaysia
Paris
Seattle
Now
Soton:12am1am2am3am4am5am6am7am8am9am10am11am12pm1pm2pm3pm4pm5pm6pm7pm8pm9pm10pm11pm:Soton
USMC:7am8am9am10am11am12pm1pm2pm3pm4pm5pm6pm7pm8pm9pm10pm11pm12am1am2am3am4am5am6am:USMC
Paris:1am2am3am4am5am6am7am8am9am10am11am12pm1pm2pm3pm4pm5pm6pm7pm8pm9pm10pm11pm12am:Paris
Pacific:4pm5pm6pm7pm8pm9pm10pm11pm12am1am2am3am4am5am6am7am8am9am10am11am12pm1pm2pm3pm:Pacific
Options:
-Southampton
-Malaysia
+China (Dailian)
+New York
+Tokyo
-Paris
-Seattle