Southampton
Malaysia
New York
Seattle
Now
Soton:8pm9pm10pm11pm12am1am2am3am4am5am6am7am8am9am10am11am12pm1pm2pm3pm4pm5pm6pm7pm:Soton
USMC:3am4am5am6am7am8am9am10am11am12pm1pm2pm3pm4pm5pm6pm7pm8pm9pm10pm11pm12am1am2am:USMC
NY:3pm4pm5pm6pm7pm8pm9pm10pm11pm12am1am2am3am4am5am6am7am8am9am10am11am12pm1pm2pm:NY
Pacific:12pm1pm2pm3pm4pm5pm6pm7pm8pm9pm10pm11pm12am1am2am3am4am5am6am7am8am9am10am11am:Pacific
Options:
-Southampton
-Malaysia
+China (Dailian)
-New York
+Tokyo
+Paris
-Seattle